Mida

Oferta Formativa

CP Confecció i publicació pàgines web (MARÇ)

Codi Especialitat: IFCDI0110
Data Inici *: 01/03/2018
Data Fi *: 30/10/2018
Durada: 600 h.
Horari: de Dll a Dv de 9:30 a 14:30
Sortides Professionals: Desenvolupador de pàgines web
Mantenidor de pàgines web

* Les dates son aproximades.

Requisits d'accés:
Acreditació d'algun dels titols següents:• Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics o laborals. • Títol Educació secundària obligatòria per a adults. 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP.• Títol de tècnic/a auxiliar (antiga FP1) de qualsevol especialitat. • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2.• Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.• Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 anteriorment.• Haver superat un curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats pel Departament d‟Ensenyament.• Haver superat un PFI o un PQI amb una qualificació igual o superior a 8. La qualificació final obtinguda en el PQI o PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova.• Superar la prova d‟accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes.• Prova d‟accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anysTenir vigent la inscripció a l’Oficina de Treball Superar el procés de selecció segons els criteris establerts

Temari:

MF0950_2 Construcció de pàgines web ( 210 hores )  • UF1302: Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques ( 80 h )

  • UF1303: Elaboració de fulls d'estil ( 70 h )

  • UF1304: Elaboració de plantilles i formularis ( 60 h )


MF0951_2 Integració de components de software en pàgines web ( 180 hores )  • UF1305: Programació amb llenguatges de guió en pàgines web ( 90 h )

  • UF1306: Proves de funcionalitat i optimització de pàgines web ( 90 h )


MF0952_2 Publicació de pàgines web ( 90 hores )


MP0278 Mòdul de Pràctiques professionals no laborals ( 80 hores )


Mòdul de Formació complementària ( 40 hores ) 


Heu d'haver iniciat sessió per poder preinscriure's als cursos. Podeu iniciar sessió fent clic o també podeu donar-vos d'alta.

Darreres ofertes 

Cursos

C/Riera, 7, 1a planta, Mollet del Vallès · 93 570 51 60 · info@emfo.cat

Àrea privada