Mida

Oferta Formativa

CP Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (FEBRER)

Codi Especialitat: ADGG0408
Data Inici *: 20/02/2018
Data Fi *: 30/07/2018
Durada: 470 h.
Horari: Dilluns a Divendres de 14:30 a 18:30 h
Sortides Professionals: Operadors /es de central telefònica
Teleoperadors/es
Empleats de finestra de correus
Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
Clasificadors/es-repartidors/es de correspondencia.
Bidells.
Taquillers/es.
Auxiliars de serveis generals
Auxiliars d'oficina.
Auxiliars d'arxiu
Auxiliars d'informació

* Les dates son aproximades.

Requisits d'accés:
- Per a poder participar cal estar inscrit/a a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO).-•No s’exigiran requisits acadèmics ni professionals

Temari:

MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150 hores).  • UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores).

  • UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa (30 hores).

  • UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial (90 hores).


MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).  • UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).

  • UF0521: Comunicació oral i escrita en l'empresa (70 hores).


MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu (120 hores).


FCO: Formació complementària (40 hores)


Heu d'haver iniciat sessió per poder preinscriure's als cursos. Podeu iniciar sessió fent clic o també podeu donar-vos d'alta.

Darreres ofertes 

Cursos

C/Riera, 7, 1a planta, Mollet del Vallès · 93 570 51 60 · info@emfo.cat

Àrea privada