Mida

Oferta Formativa

CP Docència de Formació professional per l'ocupació (ABRIL)

Codi Especialitat: SSCE0110
Data Inici *: 04/04/2018
Data Fi *: 30/06/2018
Durada: 420 h.
Horari: de Dll a Dv de 9:15 a 14:15 hores
Sortides Professionals: - Formador/a de formació no reglada
- Formador/a de formació ocupacional no reglada
- Formador/a ocupacional
- Formador/a per a l'ocupació
- Formador/a de formadors

* Les dates son aproximades.

Requisits d'accés:
Acreditació d'algun dels titols següents:• Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics o laborals• Tenir el COU o el PREU• Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mig o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat• Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 3• Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.• Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 3 anteriorment.• Haver superar la part comuna de la prova d‟accés als cicles formatius de grau superior (llengües i matemàtiques) o complir les condicions d‟exempció de les mateixes• Prova d‟accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.Tenir vigent la inscripció a l’Oficina de Treball Superar el procés de selecció segons els criteris establerts

Temari:

MF1442_3 Programació didàctica d'accions formatives per l'ocupació ( 60 hores ) 


MF1443_3 Selecció, elaboració, adaptació i ús de materials, medis i recursos didàctics en formació ocupacional ( 90 hores )


MF1444_3 Impartició i tutorització d'accions formatives per l'ocupació ( 100 hores )  • UF1645: Impartició d'accions formatives per l'ocupació ( 70 h )

  • UF1646: Tutorització d'accions formatives per l'ocupació ( 30 h )


MF1445_3 Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en formació ocupacional ( 60 hores )


MF1446_3 Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació ocupacional ( 30 hores )


MP0353 Mòdul de pràctiques professionals no laborals ( 40 hores ) 


 Mòdul de Formació complementària ( 40 hores ) 


Heu d'haver iniciat sessió per poder preinscriure's als cursos. Podeu iniciar sessió fent clic o també podeu donar-vos d'alta.

Darreres ofertes 

Cursos

C/Riera, 7, 1a planta, Mollet del Vallès · 93 570 51 60 · info@emfo.cat

Àrea privada