Mida

Oferta Formativa

CP Atenció sociosanitària a persones dep. en inst. socials 1 (CERTIFICAT PARCIAL)

Codi Especialitat:
Data Inici *: 27/12/2017
Data Fi *: 31/07/2018
Durada: 310 h.
Horari: de Dll a Dv de 9 a 14 hores
Sortides Professionals: - Cuidador/a de discapacitats físics, psíquics i sensorials.
- Cuidador/a de persones dependents en institucions.
- Gerocultor/a

* Les dates son aproximades.

Requisits d'accés:
- Acreditació d'algun dels títols següents:• Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics o laborals. • Títol Educació secundària obligatòria per a adults. 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP.• Títol de tècnic/a auxiliar (antiga FP1) de qualsevol especialitat. • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2.• Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.• Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 anteriorment.• Haver superat un curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats pel Departament d‟Ensenyament.• Haver superat un PFI o un PQI amb una qualificació igual o superior a 8. La qualificació final obtinguda en el PQI o PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova.• Superar la prova d‟accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes.• Prova d‟accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys- Tenir vigent la inscripció a l’Oficina de Treball - Superar el procés de selecció segons els criteris establerts

Temari:

MF1017_2: Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions. (70 hores )


MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions. (70 hores )


MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130 hores)  • UF0129: Animació social de persones dependents en institucions. (30 h)

  • UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. (50 h)

  • UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. (50 h)


Mòdul de Formació complementaria ( 40 hores )


Heu d'haver iniciat sessió per poder preinscriure's als cursos. Podeu iniciar sessió fent clic o també podeu donar-vos d'alta.

Darreres ofertes 

Cursos

C/Riera, 7, 1a planta, Mollet del Vallès · 93 570 51 60 · info@emfo.cat

Àrea privada