Mida

Oferta Formativa

CP Activitats administratives en relació amb el client (CERTIFICAT PARCIAL)

Administració i gestió

Codi Especialitat: ADGG0208
Data Inici *: 15/01/2018
Data Fi *: 30/10/2018
Durada: 840 h.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Sortides Professionals: Recepcionistes-telefonistes
Operadors de central telefònica
Empleats administratius de serveis d'emmagatzematge i recepció
Recepcionista d'oficina en general
Auxiliars d'informació
Operadors de gravadors de dades en ordinadors
Auxiliar administratiu comercial
Auxiliar de control i informació

* Les dates son aproximades.

Requisits d'accés:
Acreditació d'algun dels titols següents:• Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics o laborals. • Títol Educació secundària obligatòria per a adults. 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP.• Títol de tècnic/a auxiliar (antiga FP1) de qualsevol especialitat. • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2.• Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.• Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 anteriorment.• Haver superat un curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats pel Departament d‟Ensenyament.• Haver superat un PFI o un PQI amb una qualificació igual o superior a 8. La qualificació final obtinguda en el PQI o PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova.• Superar la prova d‟accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes.• Prova d‟accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anysTenir vigent la inscripció a l’Oficina de Treball Superar el procés de selecció segons els criteris establerts

Temari:

MF0976_2 Operacions administratives comercials ( 160 hores )  •    UF0349: Atenció al client en el procés comercial ( 40 h )

  •    UF0350: Gestió administrativa del procés comercial ( 80 h )

  •    UF0351: Aplicacions informàtiques de gestió comercial ( 40 h )


MF0973_1 Gravació de dades ( 90 hores )


MF0978_2 Gestió d'arxius ( 60 hores )


MF0977_2 Llengua estrangera professional  per a la gestió administrativa en la relació amb el client ( 90 hores )


MF0233_2 Ofimàtica ( 190 hores )


FCO_ Formació complementària ( 40 hores)


Heu d'haver iniciat sessió per poder preinscriure's als cursos. Podeu iniciar sessió fent clic o també podeu donar-vos d'alta.

Darreres ofertes 

Cursos

C/Riera, 7, 1a planta, Mollet del Vallès · 93 570 51 60 · info@emfo.cat

Àrea privada