Mida

Registre accés online

A continuació iniciarem el teu procés d'alta per a que puguis accedir als nostres serveis via web..
Per tal d'activar el teu accés, cal que omplis totes les dades d'aquest formulari:

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades seran incorporades en el fitxer “Aplicatiu de gestió d'EMFO Mollet”, el responsable del qual és l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació S.L de Mollet del Vallès. 

En el cas de la borsa de treball gestionada per EMFO, l’objectiu del qual és la inserció laboral dels interessats, d’acord amb l’article 6 de la LOPD, s’autoritza expressament a EMFO SL perquè lliuri les dades del demandant de feina i una còpia del currículum individual a les empreses, administracions i/o a altres que ofereixin ofertes de feina. 

EMFO SL es reserva el dret de realitzar l'enregistrament sonor o d'imatges durant el desenvolupament de les pròpies activitats amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de dret d’imatge i de protecció a la intimitat de les persones. No obstant això, EMFO SL no es fa responsable de l'enregistrament sonor o d'imatges per part de terceres persones.

Així mateix, s’informa que les dades dels usuaris participants en programes concrets gestionats per altres administracions públiques com ara la Generalitat de Catalunya i/o la Diputació de Barcelona, poden ser trameses i incorporades en fitxers externs de base de dades de subvencions públiques.  

En compliment de la LOPD informem que en qualsevol cas podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a la seu d'EMFO Riera: C/ Riera 7, 1a planta, 08100 de Mollet del Vallès.

Darreres ofertes 

Cursos

C/Riera, 7, 1a planta, Mollet del Vallès · 93 570 51 60 · info@emfo.cat

Àrea privada