Mida

Perfil del contractant

Instruccions internes reguladores dels procediments de contractació no subjecta a la regulació harmonitzada de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, Societat Limitada.

Podeu consultar el perfil del contractant al web de la Plataforma de contractació pública (veure el perfil del contractant de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació,SL.)

Instruccions Internes Reguladores

Perfil de Contractació

Numero d'expedient: Lot2: INT-17/05–06 Manip.
Denominació: 2017 Programa Integrals
Hores: 0
Tipus: Adjudicació directa per raó d’import
Classificació: Serveis
Situacio: Tancat a 09/05/2017

Data termini de presentació: 24-05-2017
Import Màxim de Licitació: 2940
Adjudicat a: Jovita Ponce Torrent
Import Adjudicació: 2430

Documentació Adjunta

Document de Condicions
Annex

Darreres ofertes 

Cursos

C/Riera, 7, 1a planta, Mollet del Vallès · 93 570 51 60 · info@emfo.cat

Àrea privada