Mida

Perfil del contractant

Instruccions internes reguladores dels procediments de contractació no subjecta a la regulació harmonitzada de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, Societat Limitada.

Podeu consultar el perfil del contractant al web de la Plataforma de contractació pública (veure el perfil del contractant de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació,SL.)

Instruccions Internes Reguladores

Perfil de Contractació

Numero d'expedient: FOAP-04/17 Anglès
Denominació: CP Activitats administratives en relació amb el client
Hores: 840
Tipus: Adjudicació directa per raó d’import
Classificació: Serveis
Situacio: Obert a 28/11/2017

Data termini de presentació: 15-12-2017
Import Màxim de Licitació: 4410
Adjudicat a: Maria J. Pérez Cubillo
Import Adjudicació: 3870

Documentació Adjunta

Document de Condicions

Darreres ofertes 

Cursos

C/Riera, 7, 1a planta, Mollet del Vallès · 93 570 51 60 · info@emfo.cat

Àrea privada