Mida

Perfil del contractant

Instruccions internes reguladores dels procediments de contractació no subjecta a la regulació harmonitzada de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, Societat Limitada.

Podeu consultar el perfil del contractant al web de la Plataforma de contractació pública (veure el perfil del contractant de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació,SL.)

Instruccions Internes Reguladores

Perfil de Contractació

Numero d'expedient: FOAP-16/17. Lot 2
Denominació: CP Activitats auxiliars en conservació i millora de forests (MARÇ)
Hores: 310
Tipus: Adjudicació directa per raó d’import
Classificació: Serveis
Situacio: Obert a 20/03/2018

Data termini de presentació: 05-04-2018
Import Màxim de Licitació: 3430
No Adjudicat

Documentació Adjunta

Document de Condicions

Darreres ofertes 

Cursos

C/Riera, 7, 1a planta, Mollet del Vallès · 93 570 51 60 · info@emfo.cat

Àrea privada