Treball i Formació (Línia Covid -19)

Aquest projecte combina formació i contractació i s’adreça prioritàriament a persones en situació d’atur de llarga durada i dones. En total beneficia a 10 persones que tindran un contracte de 9 mesos.

El programa inclou projectes d’interès general i social per a la ciutat de Mollet amb els següents perfils professionals:

  • 5 plans ocupacionals a tasques de neteja
  • 5 plans ocupacionals d’agent cívic

La formació obligatòria que s’oferirà serà de competències transversals (habilitats de comunicació i competències digitals bàsiques).

Aquest programa està cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Trabajo y Economía Social-Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu, regulat per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.

FOAP_def