In: Comunicació, General

De l’1 de juliol i fins al dia 20 del mateix mes, els autònoms estan convocats a la presentació d’impostos del segon trimestre.

En aquesta nova cita amb Hisenda els autònoms realitzen les declaracions i autoliquidacions d’IVA i IRPF corresponents als mesos d’abril, maig i juny.

En les properes línies pots accedir a la relació de models fiscals més destacats del proper mes.

Models d’IRPF

Model 130: Autoliquidació del pagament fraccionat de l’IRPF. Els treballadors per compte propi que realitzin activitat econòmica registrada en el cens d’empresaris (IAE) tenen l’obligació de realitzar el pagament fraccionat de l’IRPF mitjançant el model 130. Estaran exempts de presentar el model 130 els que l’any anterior hagin facturat amb retencions més el 70% de la seva facturació a empreses, autònoms i entitats jurídiques amb seu a Espanya. En cas de nous autònoms, aquest percentatge es referirà a l’exercici en curs.

Model 131: Autoliquidació del pagament fraccionat de l’IRPF. Empresaris i Professionals en estimació objectiva. És el model homòleg al 130 dirigit a professionals i empresaris que tributen per mòduls.

Model 111: Retencions i ingressos a compte de l’IRPF. Si ets treballador autònom, amb independència de persona física o jurídica, i apliques descomptes en l’import de les rendes per rendiments de treballadors, empresaris o professionals forçosament declararàs aquestes retencions davant Hisenda a aquest model.

Model 115: Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans. Aquesta definició tan extensa que realitza Hisenda del model es redueix a l’obligatorietat de declarar les retencions practicades sobre els lloguers de locals en els quals autònoms i empresaris desenvolupen l’activitat.

Models d’IVA

Model 303: Autoliquidació trimestral de l’IVA. Si la teva activitat està subjecta a l’impost hauràs de presentar aquesta declaració mitjançant la qual pagues a Hisenda de forma trimestral la diferència entre l’IVA repercutit en les factures de vendes i l’IVA suportat en les factures de despeses. En cas que estiguis en prorrata d’IVA no tindràs obligació de presentar el model 303.

Model 349: Declaració recapitulava d’operacions intracomunitàries. Les compres i vendes de mercaderies i serveis entre empreses de la Unió Europea (UE) estan sotmeses a un sistema especial de tributació d’IVA. Aquestes vendes i adquisicions, conegudes com a operacions intracomunitàries, tenen la seva pròpia declaració. A diferència de l’anterior, el model 349 és merament informatiu però recorda que la informació abocada en el model 303 i 349 de casar.

Model 309: Liquidació no periòdica de l’IVA. Es tracta d’un model poc habitual que aquells autònoms subjectes a règims especials com el de recàrrec d’equivalència o els de pesca, ramaderia i agricultura estan obligats a presentar. Per exemple, els comerciants minoristes com a subjectes passius de l’impost, han de presentar una declaració-liquidació no periòdica (model 309) per les adquisicions intracomunitàries de béns o inversions del subjecte passiu realitzades en un període determinat.

Model 368: Declaració d’IVA dels règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics. Si ets empresari o professional i la teva activitat està subjecta al règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió has de presentar el model 368 en el període de temps entre l’1 i el 20 d’abril.

Si tens dubtes o necessites un cop de mà, des d’Emfo serà t’atendrem. Contacta’ns al 935705160, info@emfo.cat o per Whatsapp al 679333158.

Obre xat...
1
Hola, Contacta'ns per Whatsapp!
Hola! En què et podem ajudar?
📲 Envia'ns un missatge amb el teu nom i la teva demanda; l'equip d'EMFO et respondrà en breu.👇