In: Comunicació, General

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat aquest dimecres el seu full de ruta per assolir i posar en pràctica a Mollet els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. Agenda 2030. Amb aquest full de ruta s’han detectat els principals reptes a assolir a Mollet concretant les línies d’actuació a seguir per impulsar o donar continuïtat als diferents plans, programes o projectes locals que contribueixin a implementar els ODS al municipi.

Durant el 2020, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la ciutat de Mollet ha impulsat un procés intern d’alineament de les polítiques locals amb l’ODS amb la voluntat de fer locals els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquest treball intern ha analitzant el grau d’assoliment dels 17 objectius i ha establert quins ODS es treballaran de manera prioritària.

En concret, a partir de les diferents sessions de treball que s’han realitzat fins ara, els principals reptes que s’han identificat a Mollet tenen a veure amb els Objectius referents els àmbits de PERSONES: 1.Fi de la pobresa, 2.Igualtat de gènere. PLANETA: 12.Producció, consum responsable. PROSPERITAT: 7.Energia assequibles i no contaminant, 8 Treball decent i creixement econòmic, 10 Reducció de desigualtats, 11 Ciutats comunitats sostenibles i 9 Industria, innovació i infraestructura.

Aquest any es farà la concurrència del Pla Estratègic de Ciutat Mollet2025 cap a l’Agenda 2030 NNUU a través de la redacció d’una Agenda Urbana Local en base als ODS i vinculada amb el Pla d’Actuació Municipal 19/23.

La participació ciutadana tindrà un paper molt important amb el treball per a consecució dels reptes marcats pels Objectius de Desenvolupament Sostenible a la ciutat. El Consell de Ciutat tindrà un paper motor i també s’obrirà la participació a entitats, centres educatius i ciutadania per així, conjuntament prioritzar les accions concretes així com proposar-ne de noves.

Per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, “Mollet forma part del món i tenim una responsabilitat que no podem ni volem eludir.El govern municipal agafa aquests 8 objectius com a propis i esmerçarem tots els nostres esforços per assolir-los” afirmant que “avui estem manifestant el nostre compromís decidit i incontestable amb un món més just i solidari”

Monràs ha afegit que “amb aquests compromisos no iniciem un nou camí, sinó que seguim el que hem fet fins ara com posen de manifest els alts nivells de compliment de Mollet amb la majoria dels ODS i, de retruc, també ens permetran seguir millorant la ciutat, que no deixa de ser un espai en constant evolució, en benefici de la ciutadania”

De fet, actualment, dels 17 ODS i de les 76 fites rellevants per Mollet (de les 169 que té el document ODS) el 83% a Mollet del Vallès estan assolides o en procés avançat d’assoliment, i el repte per a totes elles és mantenir aquest serveis i benestar per a la ciutadania contínuament.

Així, per exemple, en l’àmbit de les Persones s’ha assolit un 82%, en l’àmbit de la Prosperitat, el 100% estan assolides o en procés avançat d’assoliment i en Pau, Transparència i Aliances, n’hi han un 80% d’assolides o en procés avançat d’assoliment

El regidor responsable del programa estratègic Agenda 2030, Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Ajuntament de Mollet, Xavier Buzón, ha manifestat que  “estem convençuts que l’acció local, Ajuntaments i ciutadania, és indispensable per a que es pugui fer realitat l’Agenda 2030” i ha afegit “darrera d’aquesta presentació d’avui hi ha un gran treball intern de reflexió i de pensar que fem i que podem fer des de Mollet per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Ens ha connectat amb el món i ens ha deixat veure com des de Mollet podem ajudar a canviar el món.”

Que són els ODS?

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d ’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible dividits en 4 blcos: la prosperitat, benestar de les persones, la millora del planeta, la pau i les aliances.

Antecedents

El juny de 2020 Mollet es va adherir a la Declaració del XII Ple de la FEMP
en favor de l’agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible, i a la seva Xarxa d’Entitats Locals de la FEMP per desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030.

A partir d’aquí, Mollet, ha participat en la constitució formal d’aquesta Xarxa de la qual en formen part 166 ajuntaments, diputacions, cabildos i consells d’arreu d’Espanya.

Un dels principals objectius de la Xarxa és la voluntat de treballar conjuntament i de forma coordinada entre els ajuntaments i les províncies per assolir els 17  Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda de Nacions Unides amb l’horitzó de l’any 2030.

El setembre de 2020, el ple de l’Ajuntament de Mollet, a proposta de l’equip de govern, aprovava per unanimitat adherir-se a la Declaració de Nacions Unides sobre l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

8 Objectius prioritaris per a Mollet del Vallès:

Objectiu 1: Fi de la pobresa

 • Aconseguir la reducció de la meitat de la població de Mollet amb necessitats de suport de serveis socials
 • Aconseguir una ciutat més igualitària amb la col·laboració de les entitats i el teixit social.

Objectiu 5: Igualtat de gènere

 • Campanyes per la visibilitat d’igualtat de gènere
 • Implicació en diferents capes socials començant per l’educació

Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant

 • Increment dels espais de captació d’energia neta i assequible
 • Millorar energèticament els espais d’activitat econòmica

Objectiu 8: Treball digne i creixement econòmic

 • Desenvolupament del Projecte AgriUrban
 • Dur a terme un projecte pilot per implantar un àrea de promoció econòmica urbana en l’àmbit del comerç local
 • Disminuir l’atur de Mollet, per exemple, donant continuïtat i ampliant els plans d’ocupació municipals i els programes provinents d’altres administracions supramunicipals

Objectiu 9: Industria, innovació i infraestructura

 • Implementar el Pla de millores dels polígons de la ciutat
 • Continuar millorant les infraestructures i accessos als espais industrials

Objectiu 10: Reducció de les desigualtats

 • Promoure la inclusió social i desenvolupar programes de protecció social
 • Augmentar la renda mitjana de Mollet a través de la formació a la ciutadania desfavorida posant al seu abast eines i habilitats

Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles

 • Desenvolupar l’acció comunitària a tots els barris de la ciutat
 • Treballar a través del Pla d’Inclusió i Comunitari, d’inserció al mon laboral,  el dret a un habitatge digne, i les accions actives per treballar el civisme i la convivència a la ciutat
 • Reduir el nombre de delictes d’odi a col·lectius, per exemple, continuant les campanyes i la sensibilització dels més joves a les escoles, entitats i espais col·lectius
 • Seguir promovent habitatge públic de caire social (Longarón, Batlle Tura i barri del Calderí)

Objectiu 12: Producció i consum responsable

 • Desenvolupar programes de gestió de residus, reciclatge i reutilització
 • Potenciar el projecte agroecològic de Gallecs i Mollet
 • Impulsar la tarifació de la gestió de residus segons generació

Amplia la informació aquí.

Obre xat...
1
Hola, Contacta'ns per Whatsapp!
Hola! En què et podem ajudar?
📲 Envia'ns un missatge amb el teu nom i la teva demanda; l'equip d'EMFO et respondrà en breu.👇