AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ EMFO

Les agències de col·locació són entitats públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que, en coordinació i col·laboració amb el servei públic d’ocupació corresponent, duen a terme activitats d’intermediació laboral. EMFO és agència de col·locació autoritzada des del 2011 amb el número 0900000045.

El servei s’adreça a qualsevol persona que estigui cercant feina i a qualsevol empresa que estigui cercant treballadors/es.

“Agència de col·locació autoritzada núm. 0900000045”