CENTRE LOCAL DE SERVEIS A LES EMPRESES

Suport als Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) i altres ens locals proveïdors d’acord amb el cens de la Diputació.

Ajuts a les estructures de personal tècnic, als serveis i les actuacions destinades a desvetllar vocacions empresarials, generar noves activitats econòmiques, consolidar i fer créixer les existents, i a les activitats per a la implantació de sistemes de qualitat.

Els serveis i les actuacions poden ser serveis estables d’informació, consultes, tramitacions, assessorament, accions de sensibilització i formació, serveis d’allotjament, etc. (incloent-hi la promoció, la difusió i les eines i recursos necessaris), així com actuacions puntuals (com ara jornades).