PLANS DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19

L’objectiu del Pla de Reactivació socioeconòmica COVID-19 és regular un ajut, amb caràcter extraordinari, per impulsar l’elaboració i execució dels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l’àmbit de l’ocupació amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la COVID-19 a Catalunya.

S’inclouen dues actuacions:

a) La contractació laboral de dos tècnics o tècniques per executar, coordinar i
fer el seguiment del Pla:

A1. Tècnic per l’elaboració i l’execució del pla de reactivació socioeconòmica i l’impuls empresarial
A2. Tècnic per l’elaboració i l’execució del pla de reactivació socioeconòmica i l’impuls de l’ocupació

b) L’elaboració del Pla mitjançant la contractació d’una persona tècnica, o la
dedicació d’una persona experta de la pròpia entitat assignada a aquesta
tasca. Aquest contracte pot ser substituït per la contractació d’un servei de
consultoria i assistència com a suport a l’elaboració del pla de reactivació
socioeconòmica COVID-19.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE.

Consulta a l’Observatori els informes sobre ocupació i empreses generats per l’equip tècnic del Pla de reactivació socioeconòmica Covid-19.