Treball i Formació

Aquest projecte combina formació i contractació i s’adreça prioritàriament a persones en situació d’atur de llarga durada i dones. En total beneficia a 9 persones que tindran un contracte de 12 mesos.

El programa inclou projectes d’interès general i social per a la ciutat de Mollet amb els següents perfils professionals:

-3 Agents cívics

-1 Operari Neteja

La formació obligatòria que s’oferirà serà de competències transversals (habilitats de comunicació i competències digitals bàsiques).

Les accions a desenvolupar en aquest programa segueixen dues línies per a la contractació dels plans ocupacionals:

– DONA: accions adreçades a dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere).

Aquest programa està cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social-Servicio Público de Empleo Estatal, regulat per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.

FOAP_def