Mollet Hub és el nou punt de trobada per a joves i per a emprenedors de l’Ajuntament de Mollet del Vallès on es promou la innovació, la creativitat, la formació i el networking.

A més, és un espai de col·laboració entre l’administració pública i l’empresa privada per capacitar els joves i els emprenedors per tal que puguin tirar endavant noves idees. Per incentivar-ho, s’ofereixen la formació, les eines, el suport i l’orientació per part d’un equip professional.

Els joves i els emprenedors són els col·lectius més oberts i habituats al canvi, per això s’han adaptat tots els espais del centre per poder fomentar nous estils de treball i de connexió.

Aquí podeu consultar la formació prevista al MolletHub.

Informació

Vols saber més del MolletHub? Entra aquí per visualitzar el reportatge emès per Vallès Visió.