L’Empresa Municipal per a la Formació ocupacional i l’Ocupació, S.L. (en endavant, EMFO), com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques pel que respecta a les seves dades personals, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.

EMFO només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, tal i com es recull al Reglament General de Protecció de Dades.

Tant EMFO com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

EMFO aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

En el transcurs del tractament de les dades, s’informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.

EMFO garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les dades de contacte per al tractament de dades són:

Identitat Empresa Municipal per a la Formació ocupacional i l’Ocupació, S.L.
CIF B-59091132
Adreça postal C/ Riera, núm. 7, 1a planta, 08100 Mollet del Vallès
Telèfon 935705160
Correu electrònic info@emfomollet.cat

EMFO utilitzarà les dades amb les finalitats d’atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per EMFO. Les dades tractades seran conservades fins que s’hagi tramitat la sol·licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durat els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

Les persones titulars de les dades de caràcter personal tractades per EMFO tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir els següents drets: d’accés, de rectificació, de rectificació, de supressió, d’oposició, a la limitació i a la portabilitat. Per tal d’exercir aquests, cal fer ús del mecanisme expressament previst en el Portal de Transparència d’EMFO.

Obre xat...
1
Hola, Contacta'ns per Whatsapp!
Hola! En què et podem ajudar?
📲 Envia'ns un missatge amb el teu nom i la teva demanda; l'equip d'EMFO et respondrà en breu.👇