Treball als barris

El programa de Treball als barris ofereix un conjunt de serveis i prestacions a les persones residents al barri de Plana Lledó tal i com ho va decidir l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Programa A. Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials d’inserció.

  • Dispositiu d’inserció de Treball als barris 2019.
  • S’oferirà atenció a les persones del barri en situació de risc d’exclusió social i laboral, oferint informació, orientació i formació en:
  • Noves tecnologies (Alfabetització digital)
  • Competències per la millora de l’ocupabilitat
  • Reforç en comunicació en llengua castellana/català
  • Curs d’Auxiliar de magatzem integrat

Programa D. Programes d’experienciació laboral

Programa adreçat a contractar de forma temporal persones en situació d’atur del barri de Plana Lledó de Mollet del Vallès, per realitzar obres i serveis d’interès públic pel mateix barri. Plans d’ocupació – 2 projectes a realitzar per 7 treballadors/es en atur.

Projectes

  • Millora en la conservació de la neteja de l’espai públic de la Plana Lledó i patis interiors de titularitat pública de la Plana Lledó (5 persones)
  • Suport a l’espai familiar del Centre Cívic l’Era (2 persones)

Aquestes accions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. I cofinançades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social-Servicio Público de Empleo Estatal.